Matura i co dalej

Matura jest dla ucznia furtką, dzięki której będziesz mógł zdecydować, co chcesz dalej robić. Około 80% maturzystów deklaruje chęć kontynuacji nauki na wyższych uczelniach.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ?

· Zdobędziesz wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
· Zwiększysz swoje szanse na zatrudnienie oraz uzyskanie wyższych zarobków.
· Rozwiniesz swoje zainteresowania, nie tylko kierunkowe.
· Będziesz miał szansę rozwoju naukowego w wybranej dziedzinie wiedzy.
· Uczynisz krok w dorosłe życie – będziesz mógł samodzielnie podejmować decyzje dotyczące Twojej przyszłości.
· Poprzez zdobywanie nowych doświadczeń masz szansę na wszechstronny rozwój i kształtowanie osobowości.
· Rozbudujesz potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania wiedzy.
· Nawiążesz nowe znajomości i przyjaźnie, które ubogacą Twoje życie.
· Poznasz ciekawych i wybitnych ludzi – autorytety w różnych dziedzinach nauki, sztuki, kultury etc.
· Będziesz miał sposobność aktywnego działania w organizacjach studenckich.
· Zyskasz możliwość wyjazdu za granicę w ramach programów stypendialnych.
· Będziesz mógł skorzystać z bogatej oferty wyjazdów zagranicznych (turystyczno – zarobkowych).
· Poprzez udział w praktykach studenckich i stażach zawodowych zdobędziesz doświadczenie zawodowe cenione przez przyszłych pracodawców.

Typy wyższych uczelni

Uniwersytety, Uczelnie techniczne, Uczelnie pedagogiczne, Uczelnie teologiczne, Uczelnie ekonomiczne, Uczelnie rolnicze, Uczelnie medyczne, Uczelnie artystyczne, Akademie Wychowania Fizycznego, Wyższe Szkoły Morskie, Wyższe Szkoły MSWiA, Uczelnie wojskowe, Wyższe szkoły zawodowe, Uczelnie niepaństwowe

JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA WYŻSZE UCZELNIE?

1. Świadectwo maturalne – oryginał lub równoważna mu kopia.
2. Formularz – ankieta – należy ją pobrać w wybranej uczelni.
3. Podanie.
4. Życiorys.
5. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku.
6. 3-5 fotografii w formacie legitymacyjnym
7. Potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

PAMIĘTAJ!

Senaty wyższych uczelni autonomicznie decydują o warunkach i zasadach przyjęć. Aby otrzymać szczegółowe informacje skontaktuj się bezpośrednio z uczelnianą Komisją Rekrutacyjną interesującej Cię szkoły wyższej. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji na poszczególne kierunki studiów uzyskasz również w Szkolnym Ośrodku Kariery.

SZKOŁA POLICEALNA

Jeżeli nie zdecydujesz się na kontynuację nauki na studiach wyższych lub nie zostaniesz przyjęty na wymarzoną uczelnię możesz podjąć naukę w szkole policealnej, w której możesz uzyskać kwalifikacje zawodowe. Nauka w tym typie szkoły może trwać 1 – 2,5 roku w zależności od cyklu kształcenia w danym zawodzie. Informacji o szkołach policealnych Twoim regionie możesz uzyskać w informatorach dla maturzystów, zajrzyj też na strony internetowe MENiS i Kuratorium Oświaty. Znajdziesz tam aktualne wykazy szkół.