Łączy nas pamięć! Bierzemy udział w akcji Żonkile!

19 kwietnia, w 81. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, społeczność naszej szkoły dołączyła do tegorocznej edycji akcji Żonkile. Na wybranych lekcjach uczniowie obejrzeli film pt. „Muranów – Dzielnica Północna” zrealizowany przez Muzeum Polin oraz wystawę okolicznościową przygotowaną przez klasę III B. Akcji odbyła się pod hasłem „Łączy nas pamięć”. Podkreśla ono siłę wspólnoty i potrzebę dialogu między podziałami.
W 1943 roku bojownicy getta żydowskiego, znalazłszy się w beznadziejnej sytuacji, chcieli ocalić człowieczeństwo, ginąc z bronią w ręku. Powstanie było formą sprzeciwu wobec szalejącej hitlerowskiej przemocy i odpowiedzią na wiadomość o podjęciu decyzji o ostatecznej likwidacji getta. W rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim chcieliśmy pokazać, że łączy nas pamięć, refleksja historyczna i solidarność z ofiarami dzisiejszych wojen, zawsze brutalnych i niepotrzebnych.


Agnieszka Mentecka