Kurs pierwszej pomocy

Dyrekcja, nauczyciele oraz pracownicy obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących zostali przeszkoleni w zakresie zasad udzielania pomocy przedmedycznej. Zajęcia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne przeprowadzili w dniu 12 grudnia ratownicy z Grupy Ratowniczej „Nadzieja”. Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia związane z niesieniem pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia: ocena stanu poszkodowanego, postępowanie z nieprzytomnym, postępowanie w przypadku zaburzeń krążenia i oddychania,
postępowanie w przypadku mechanicznych uszkodzeń ciała oraz urazów chemicznych i poparzeń. Ratownicy udzielili też praktycznego instruktażu dotyczącego resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Obowiązkowe szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli zgodnie z zaleceniem Europejskiej Rady Resuscytacji odbywa się nie rzadziej niż raz na 5 lat i przygotowuje pracowników oświaty do samodzielnego udzielania pomocy w warunkach szkolnych.

zobacz zdjęcia