konkursik

Drodzy Uczniowie!
Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie plastycznym „MOC MAM W SOBIE”. Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy dowolna techniką w formacie A4/A3 (praca nie może być przestrzenna) o tematyce związanej z promocją pozytywnego myślenia, kształtowaniem właściwych postaw społecznych czy wzmacnianiem poczucia własnej wartości. Prace można zgłaszać do 9 lutego 2024 r. do gabinetu psychologa/pedagoga specjalnego (s. 40) wraz z załączonymi zgodami podpisanymi przez rodziców/opiekunów.
Wszelkie informacje oraz wymagane zgody przesłała Wam Pani psycholog za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Zachęcamy Was do tego typu działania, ponieważ nigdy za wiele pozytywów w naszym życiu!
Akcj