Jubileusz 70-lecia I Liceum Ogólnokształcącego w Zambrowie

Obchody 70-lecia naszego liceum rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Ducha Świętego w Zambrowie celebrowaną przez Biskupa Diecezji Łomżyńskiej Janusza Stepnowskiego oraz Biskupa Pomocniczego Diecezji Łomżyńskiej Tadeusza Bronakowskiego.

Część oficjalna uroczystości odbyła się w hali sportowej, w której uczestniczyli m.in.: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski, radni Sejmiku Wojewódzkiego Marek Adam Komorowski i Bogusław Dębski, wicekurator oświaty Bożena Dzitkowska, Przewodniczący Rady Powiatu Józef Dąbrowski, Starosta Zambrowski Robert Rosiak, Wicestarosta Stanisław Rykaczewski, Przewodniczący Rady Miasta Zambrów Zbigniew Korzeniowski, Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Wójt Gminy Kołaki Kościelne Sylwester Jaworowski, Zastępca Wójta Gminy Zambrów Stanisław Krajewski, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu powiatu zambrowskiego oraz absolwenci i aktualni uczniowie szkoły.

Obchody rozpoczął pan dyrektor Jan Pilch, który przywitał przybyłych gości i krótko przedstawił historię szkoły. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy gratulowali oraz życzyli kolejnych jubileuszy i wielu sukcesów. Dopełnieniem części oficjalnej był film przybliżający historię szkoły ostatniej dekady.

Warto dodać, że wczorajsze obchody jubileuszu powstania szkoły były połączone z przypadającym na 14 października Dniem Edukacji Narodowej. W związku z tym nauczyciele oraz pracownicy ZSO zostali nagrodzeni przez Kuratora Oświaty, Starostę Zambrowskiego, a także Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Uroczystość zamknął występ teatru szkolnego Antrakt i zespołu wokalno-muzycznego Cantylena.  Ponadto przed zgromadzoną publicznością wystąpił absolwent naszego liceum, solista tenor – Waldemar Bączyk.