Jestem urzeczona…

Na adres nauczycielki historii w naszej szkole, Pani Agnieszki Menteckiej, przyszedł list następującej treści.


Wołomin, 11.09.2023


Szanowna Pani


Niech mi będzie wolno na Pani ręce złożyć wyrazy radości i ogromne podziękowania dla Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, a nade wszystko Młodzieży, za zainteresowanie i pamięć o moim Ojcu, kpt. Władysławie Podsiad.
Jestem urzeczona ogromem wykonanej pracy i jej efektami.
Podziwiam talent wykonawcy bardzo wiernie oddanego portretu. Z uznaniem pochylam się nad pełną, zwięzłą i właściwą biografią Taty.
Oczarowana całością wykonanej pracy, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób w niej uczestniczyli – bardzo dziękuję!
Żałując, że podeszły wiek i związane z nim niedogodności nie pozwalają mi uczynić tego osobiście, pozdrawiam i pozostaję z szacunkiem


Alina Pogumirska – córka kpt. Wraz z Dariuszem Podsiad – wnukiem


Dziękując Pani Alinie Pogumirskiej za wyrazy sympatii i uznania, informujemy jednocześnie, że 2 lata temu nasi uczniowie zakwalifikowali się do udziału w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży, które odbywają się co roku w dniu 1 czerwca. Byli to Maria Gałązka i Jan Modzelewski oraz uczniowie obecnej klasy IIIb. Na konkurs przygotowali słuchowisko, którego bohaterem był Żołnierz Wyklęty, kpt. Władysław Podsiad. Opiekę merytoryczną nad całością sprawowała Pani Agnieszka Mentecka, a słuchowisko zmontował Pan Jarosław Jankowski. Portret, o którym pisze Pani Alina, namalowała uczennica obecnej klasy IId, Magdalena Zalewska.


Dodajmy, że dzięki Pani Alinie zambrowska Izba Pamięci wzbogaciła się o kolejny eksponat – jest to maszyna do pisania, której używał feldmarszałek Friedrich von Paulus.