Gotowi?! Start! Zaczynamy maraton przedmaturalny

W dniach 12 – 16 grudnia uczniowie klas trzecich mierzą się z zadaniami maturalnymi. Diagnoza obejmuje wszystkie przedmioty maturalne zdawane na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Jej wyniki odpowiedzą uczniom i nauczycielom na pytanie o poziom przygotowania do egzaminu, który odbędzie się w maju.
Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego jest, zgodnie założeniami, przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym oraz diagnostycznym. Uczniowie nie otrzymują za ten sprawdzian ocen. Chodzi o to, by dać im szansę pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie oraz o zidentyfikowanie wiadomości i umiejętności, które opanowali już oni w stopniu zadowalającym oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia.
Grudniowa diagnoza pozwoli uczniom na podjęcie ostatecznej decyzji o wyborze przedmiotów na egzamin na poziomie rozszerzonym. Absolwenci liceum, którzy zdawać będą egzamin maturalny w maju 2022 roku, do 30 września zobowiązani byli złożyć deklarację wstępną, termin złożenia deklaracji ostatecznej upływa zaś 7 lutego 2022 roku. Do tego dnia uczniowie mają także możliwość uzupełnienia dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.