Dziennikarstwo to nie tylko zawód…

O odpowiedzialności za treści, które publikujemy w różnych mediach, rozmawialiśmy w poniedziałek, 11 marca, z panem Dominikiem Sołowiejem, dziennikarzem, webmasterem, copywriterem, specjalistą marketingu politycznego. 3-godzinne zajęcia rozpoczęły cykl warsztatów dziennikarskich,
które odbędą się w naszej szkole dzięki uprzejmości opiekunki Młodzieżowej Agencji Informacyjnej MAIA, pani Jolanty Chrostowskiej – Sufy z Miejskiej Biblioteki Publicznej. W warsztatach biorą udział uczniowie klasy IIa, dziennikarze szkolnej gazety „Sapere Aude” z Ia oraz goście z innych szkół
pracujący dla MAI.
Na pierwszych zajęciach rozmawialiśmy o oddolnym dziennikarstwie obywatelskim, narzędziach dziennikarstwa obywatelskiego oraz o wyborze formy dziennikarskiej. Prowadzący zajęcia zwrócił szczególną uwagę na zagrożenia, jakie wynikają z globalizacji współczesnego świata i pokazał, jak sprawdzić źródło informacji, jeśli podejrzewamy, że jest ona tzw. fake newsem. Na koniec przypomniał o podstawach rzetelnego dziennikarstwa – dokładnym weryfikowaniu informacji i obiektywizmie przekazu. Obrazowe przykłady z zakresu dziennikarskiego rzemiosła i ciekawe ćwiczenia wyzwalające twórczą aktywność uczestników sprawiły, że nikt się w tym dniu w szkole nie nudził.
Kolejne zajęcia, które odbywają się w ramach projektu „Dziennikarstwo moją pasją” odbędą się 25 marca i 8 kwietnia.

jm