Bonjour. Hello. Ciao. Hola. Ahoj. Guten Tag. Dzień dobry!

„Znajomość języków jest bramą do wiedzy” – tak powiedział angielski filozof średniowieczny Roger Bacon, a jego słowa znajdują swe odzwierciedlenie także w naszej szkole, gdzie, prócz nauki dodatkowego języka obcego, uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w eventach językowych.
18 kwietnia był Dniem Języków Obcych, którego obchody w naszej szkole zorganizowała klasa IID wraz z wychowawcą, p. Żanną Łozowską. Przygotowali swego rodzaju konkurs na najlepsze zaprezentowanie wylosowanego przez poszczególne klasy kraju. Uczniowie mieli za zadanie przygotować plakat i krótki
występ prezentujący dany kraj, przynajmniej dwie potrawy charakterystyczne dla danego państwa, a także wziąć udział w quizie wiedzy o krajach i językach.
Konkurs był podzielony na dwa etapy: w pierwszym rywalizowali uczniowie klas pierwszych, a oceniała ich komisja, w której skład wchodzili: p. Magdalena Zyśk, p. Joanna Dmochowska oraz uczennice: Wiktoria Czech, Arina Dzyuba i Kamila Jastrzębska. W drugim zaś etapie – uczniowie klas drugich i trzecich, których oceniał lekko zmieniony skład jury: p. Magdalena Zyśk, p. Fabian Dzieżyc oraz uczennice: Aleksandra Nowacka, Arina Dzyuba i Katarzyna Kurant. Cały event prowadzili Katarzyna Dzieżyc i Paweł Kuczewski, a punkty przyznawane przez jurorów podliczali Klaudia Krajewska oraz Julian Żurawski.
Ostatecznie zwycięzcami zostali uczniowie klasy ID (wychowawczyni – p. Anna Gryka) w rywalizacji klas pierwszych oraz klasa IIA (wychowawczyni – p. Elżbieta Chmielewska) w rywalizacji klas drugich i trzecich. Mimo wyniku komisja stwierdziła, że różnice były niewielkie, a wszystkie dania im bardzo smakowały.
W imieniu całej Redakcji Szkolnej Gazetki gratuluję zwycięzcom oraz informuję, że z niecierpliwością wyczekujemy kolejnych wydarzeń tego typu.

B. Białokoziewicz (Sapere aude)