Bohaterowie nieludzkich czasów – Irena Sendlerowa

Rok 2018 ustanowiony został przez Sejm RP rokiem Ireny Sendlerowej. W ten sposób naród polski ma oddać hołd „Tej, która [w czasie wojny] z największym poświęceniem działała na rzecz ratowania drugiego człowieka”. Irena Sendlerowa, pracownica wydziału opieki społecznej zarządu miejskiego w Warszawie, w latach 1942 i 1943 uratowała przed śmiercią około 2,5 tys. dzieci z warszawskiego getta.

W 1965 r. uhonorowana przez izraelski instytut Yad Vashem medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. W 1991 r. otrzymała honorowe obywatelstwo Izraela.

W 2003 r. odznaczona Orderem Orła Białego, w 2007 r. Orderem Uśmiechu.

 Zmarła 10 lat temu, 12 maja 2008 r., w wieku 98 lat.

Z inicjatywy i przy zaangażowaniu nauczycieli historii, Marii Dąbrowskiej i Krzysztofa Wasiulewskiego, powstał w naszej szkole film „Bohaterowie nieludzkich czasów. Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej”.  Celem filmu, jak podaje p. M. Dąbrowska, jest podjęcie dyskusji z powszechnie dominującą na Zachodzie i w środowiskach żydowskich narracją, ze Polacy są winni zbrodni holocaustu. W filmie wykorzystano wypowiedzi ludzi nauki zajmujących się problemem żydowskim – historyków polskich, amerykańskich i żydowskich. Film pokazuje złożoność problemu relacji polsko-żydowskich podczas wojny, kontekst historyczny, oraz stosunek Polskiego Państwa Podziemnego i kościoła katolickiego do antyżydowskiej polityki Niemców. Szczególny nacisk położony został na pokazanie działań Polaków na rzecz ratowania Żydów, głównie przez Irenę Sendlerową – Matkę Dzieci Holocaustu.

Film, który uczniowie oglądają na godzinach wychowawczych i lekcjach historii, wyreżyserowała Maria Dąbrowska. Współpraca Krzysztof Wasiulewski i uczniowie klasy IcLO. W rolę narratora wcielił się uczeń klasy IIb Dawid Trzeciak. Poszczególne ujęcia realizowano na cmentarzu żydowskim w Zambrowie oraz na terenie szkoły.

Za współpracę w realizacji dziękujemy Panu Andrzejowi Węgrowskiemu.

Na rok Ireny Sendlerowej zaprojektowano specjalny billboard, który można obejrzeć w sali 33. Jego autorami są nauczyciele Krzysztof Wasiulewski i Justyna Krasowska oraz uczeń klasy Ib Rafał Nagórka.