Odpowiedź „Jak podzielić spadek?”

Prawnik rzymski Salwian tak rozstrzygał to zagadnienie:

spadek należy podzielić na 7 części;  

4/7  spadku otrzymuje syn,

2/7  – matka

1/7 – córka

Przy takim podziale (syn otrzymuje dwa razy więcej od matki, a córka dwa razy mniej;  tak jak chciał spadkodawca)