Odpowiedź „Basen z fontanną”

Basen nie wypełni się wodą nigdy, bo 16 rurek o średnicy ½ cm ma łączny przekrój równy

16 ∙ π ∙ (¼)2 = π cm2 ,

a otwór o średnicy 2 cm ma przekrój równy  π ∙ (1cm)2  =  π cm2.