Biblioteka

Godziny pracy biblioteki szkolnej

 PONIEDZIAŁEK                8:00  –  16:00

WTOREK                             8:00  –  16:00

ŚRODA                                 8:00  –  16:00

CZWARTEK                         8:00  –  16:00

PIĄTEK                                8:00  –  16:00

 

 

Lektury – liceum

Klasa I
Lektury obowiązkowe

Kształcenie w zakresie podstawowym

Homer. Iliada (fragm.)
Sofokles, Król Edyp
Horacy – wybrane liryki
Biblia (fragm.): psalmy (22, 118, 130), przypowieść o siewcy
Bogurodzica
J. Kochanowski, Pieśni i Treny – wybór
M. Sęp Szarzyński, sonety – wybór
W. Szekspir, Makbet
Z. Herbert, Pan Cogito o cnocie
B. Leśmian, Urszula Kochanowska
J. Twardowski, Który
S. Barańczak, Czas skończyć z takimi; Drogi kąciku porad
Wybór wierszy: D. Naborowski, W. Potocki, J.A. Morsztyn
J.Ch. Pasek, Pamiętniki (fragm.)
T. Różewicz, Ocalony
Molier, Skąpiec
I. Krasicki, satyry i bajki – wybór
J.W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera
F. Karpiński, Do Justyny
W. Szymborska, Utopia
J. Lechoń, Rejtan
M. Pawlikowska – Jasnorzewska, Miłość

Kształcenie w zakresie rozszerzonym

Z. Herbert, Brak węzła; Książka; Kołatka; Ścieżka
Cz. Miłosz, Ars poetica?
J. Kochanowski, Muza
L. Staff, Ars poetica
J. Twardowski, Do św. Antoniego
Dante, Boska komedia (fragm. Piekła)
M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata
F. Petrarca, sonety – wybór
J. Twardowski, Oda do rozpaczy
J. Donne, G. Herbert – wiersze
S. Barańczak, Południe
W. Gombrowicz, Trans-Atlantyk
J.W. Goethe, Faust (fragm.)
W. Szymborska, Miłość od pierwszego wejrzenia
S. Mrożek, Podejrzenie
F. Kafka, Proces

Lektury uzupełniające

Platon, Uczta (fragm.). Państwo (fragm.: Jaskinia)
S. Barańczak, N.N. przyznaje się do wszystkiego
Cz. Miłosz, Do księdza Ch.; Krzyś
T. Różewicz, Brama; bez
A. Kamieńska, Adam i Ewa
Księga Hioba (fragm.)
Z. Herbert, Damastes z przydomkiem Prokrutes mówi
W. Szymborska, Niektórzy lubią poezję
Gall, Kronika
W. Kadłubek, Kronika,
Posłuchajcie, bracia miła. Złota legenda – św. Aleksy, Legenda o św. Aleksym, Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią
M. Białoszewski, Wywiad
K. Iłłakowiczówna, Opowieść małżonki św. Aleksego
B. Leśmian, W czas zmartwychwstania; Dziewczyna
J. Hartwig, Dusza
F. Villon, Wielki Testament (fragm.)
Tomasz z Celano, Dies irae
K. K. Baczyński, Wina
Cervantes, Don Kichote (fragm.)
G. Boccaccio, wybrane nowele (np.: Sokół, Trzy pierścienie)
W. Szymborska, Kot w pustym mieszkaniu
B. Pascal, Myśli
J.M. Rymkiewicz, Na trupa (II)
J. Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie
Z. Herbert, Wilk i owieczka

Klasa II  

Lektury obowiązkowe

Kształcenie w zakresie podstawowym

A. Mickiewicz, Dziady, cz. III, Pan Tadeusz
Wybór wierszy: A. Mickiewicz, J. Słowacki, C. Norwid
W. Gombrowicz, Ferdydurke (fragm.)
S. Mrozek, Pomnik wieszcza
Wybór publicystyki i wybór nowel okresu pozytywizmu
B. Prus, Lalka
E. Orzeszkowa, Nad Niemnem (fragm.)
H. Sienkiewicz, Potop
F. Dostojewski, Zbrodnia i kara
Wybór wierszy: Ch. Baudelaire, P. Yerlaine, A. Rimbaud,
L. Staff, K. Przerwa Tetamjer, J. Kasprowicz
S. Wyspiański, Wesele
S. Żeromski, Ludzie bezdomni
W. Reymont, Chłopi (tom l: Jesień)
J. Conrad, Jądro ciemności

Kształcenie w zakresie rozszerzonym

J. Słowacki, Kordian, Grób Agamemnona
C. Norwid, Ad leones
G. Byron, Giaur
A. Fredro – wybrana komedia
S. Mrożek, Śmierć porucznika
S. Barańczak, Wrzesień, Garden party
Z. Herbert, Przesłanie Pana Cogito
H. Balzac, Ojciec Goriot
M. Gogol, Pamiętnik wariata. Nos, Szynel
F. Kafka, Przemiana
Wybór wierszy: S. Korab-Brzozowski, S. Mallarme, F. Mirandola, T. Żeleński-Boy
M. Maeterlinck, Ślepcy
J. Conrad, Lord Jim

Lektury uzupełniające

A. Mickiewicz, Dziady, cz. IV
J. Słowacki, Beniowski (fragm.)
Z. Krasiński, Nie – Boska komedia
H. Heine, P.B. Shelley, Novalis, J. Keats, S. Coleridge – wybór wierszy (np. Rymy o sędziwym marynarzu)
A. Puszkin, Do***
A. Zagajewski, Klęska
E. Lipska, Kraj podobny do innych
Cz. Miłosz, Dlaczego
Z. Herbert, Rozważania o problemie narodu
A. Wat, Ciemne świecidło
Ś. Karpiński, Ra-ta-tam
G. Maupassant, Nowele
G. Flaubert, Pani Bovary
A. Asnyk – poezje
G. Zapolska, Moralność pani Dulskiej
A. Strindberg, Panna Julia
H. Ibsen, Dzika kaczka

 

Klasa III  

Lektury obowiązkowe

Kształcenie w zakresie podstawowym

S. Żeromski, Przedwiośnie
B. Schulz – proza
Z. Nałkowska, Granica
Wybór wierszy: B.Leśmian, L.Staff, J.Tuwim, J.Przyboś, J.Czechowicz, J. Lechoń, K.I. Gałczyński, M. Pawlikowska-Jasnorzewska
A. Camus, Dżuma
W. Szałamow – wybór opowiadań, m.in. Procurator Judei
G. Herlin-Grudziński, Inny świat
T. Borowski – wybór opowiadań
S. Mrożek, Tango
Wybór wierszy: K.K. Baczyński, T. Różewicz, Z. Herbert,
M. Białoszewski, Cz. Miłosz, W. Szymborska, S. Barańczak,
J. Twardowski
H. Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem
Reportaż: R. Kapuściński
Felieton: J. Pilch, B. Maj, S. Kisielewski, S. Tym

Kształcenie w zakresie rozszerzonym

S.I. Witkiewicz, Szewcy
M. Kuncewiczowa, Cudzoziemka
Wybór wierszy: W. Majakowski, R.M. Rilke, G. Apollinaire, Cz. Miłosz, A. Wat, B. Jasieński, T. Peiper
G.Orwell, 1984
S. Beckett, Czekając na Godota
Wybór wierszy: P. Celan, K. Kawafis, W.H. Auden, S. Heaney, J. Brodski,
A. Zagajewski, S. Grochowiak, E. Stachura, R. Wojaczek, J. Polkowski, E. Lipska, A. Swirszczyńska
G. Herling-Grudziński, Pożar w Kaplicy Sykstyńskiej, Most
T. Różewicz, Kartoteka
A. Bobkowski, Szkice piórkiem
Wybrane reportaże M. Wańkowicza i/lub K. Pruszyńskiego
M. Białoszewski, Kabaret Kici Koci
Aforystyka S J. Leca
G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą
Eseistyka – wybór z: Antologia polskiego eseju (np.: S. Vincenz, J. Czapski, S. Barańczak,
S. Lem, R. Przybylski, K. Jeleński, J. Strzelecki, J. Tischner, L. Kołakowski, Z. Herbert)

Lektury uzupełniające

M. Dąbrowska, Noce i dnie
T.S. Eliot, Ziemia jałowa (fragm.), Wędrówka Trzech Króli
F. Kafka: aforyzmy i miniatury
T. Mann, Czarodziejska góra (fragm.)
J. Liebert – wiersze
J. Cortazar, Gra w klasy
G.G. Marquez, Sto lat samotności
S. Plath – wiersze
J.J. Szczepański, Wszarz, Buty
A. Szczypiorski, Początek
Wybór wierszy: T. Gajcy, A. Kamieńska, H. Poświatowska, B. Maj, M. Świetlicki, J. Podsiadło
J. Głowacki, Antygona w Nowym Jorku
Wybór wierszy: A. Wat, W. Iwaniuk, J. Łobodowski
Wybór eseistyki: E. Fromm, S. Weil, E. Mounier, I. Berlin, T. Merton, Jan Paweł II
W. Odojewski, Zasypie wszystko, zawieje…
J. Mackiewicz, Droga donikąd
T. Konwicki, Mała apokalipsa

  

Lektury – gimnazjum

Klasa I

Lektury obowiązkowe

Biblia (Księga Rodząju – obraz Edenu; Przypowieść o siewcy)
K. Dickens, Opowieść wigilijna
F. Karpiński, Pieśni religijne
Pieśń o Rolandzie
H. Sienkiewicz wybrana powieść historyczna (np. Quo vadis, Krzyżacy)
L Krasicki, Święta miłości kochanej ojczyzny, bajki, Żona modna
A. Mickiewicz, Pan Tadeusz (frag.), Do M, bajki, Balllady, Dziady cz. II
S. Mrożek, Wesele w Atomicach
B. Prus, Lalka (frag.), wybrana nowela
W.S. Reymont, Chłopi (frag.)
T. Różewicz, Oblicza ojczyzny
J. Tuwim, Kwiaty polskie (frag.)
J. Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego
S. Żeromski, wybrana nowela
Literatura regionalna – dowolny tekst
J. Conrad, Tajfun
A. Fredro, Zemsta
E. Hemingway, wybrane opowiadanie
J. Kochanowski, Fraszki (wybór)
C.K Norwid, W Weronie
E. Stachura, Prefacja
W. Szymborska, Koniec i początek
J. Twardowski, fraszki (np. Nie łabędzi śpiew, Z bliska. Ratunek)

 

Klasa II

Lektury obowiązkowe

Biblia (Księga Rodzaju – wygnanie z Raju i Księga Wyjść – wędrówka do Ziemi Obiecanej)
Bogurodzica
M. Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego (frag.)
J. Twardowski, Sprawiedliwość, O maluchach. Pan Jezus niewierzących, Zaufałem drodze
J. Iwaszkiewicz, Ikar
A. Kamiński. Kamienie na szaniec
J. Kochanowski, wybór pieśni, np. Serce roście, Treny
Legendy arturiańskie
A. Mickiewicz, Pan Tadeusz (frag.), np. Niepewność, Żegluga
T. Różewicz, np. Jak dobrze, Prawa i obowiązki
J. Tuwim, wybór wierszy, np. Przy okrągłym stole, Kwiaty polskie (frag.)
Literatura regionalna – dowolny tekst
S. Barańczak, NN próbuje przypomnieć sobie słowa modlitwy, Pan tu nie stał, Spójrzmy prawdzie w oczy
M. de Cervantes, Don Kichote (frag.)
K. I. Gałczyński, Teatrzyk Zielona Gęś
W. Gombrowicz, Ferdydurke (frag.)
Z. Herbert, np. Modlitwa do Pana Cogito, Kamyk
Homer, Odyseja (frag.)
B. Leśmian, np. Urszula Kochanowska
Cz. Miłosz, np. Który skrzywdziłeś
Molier, Skąpiec
S. Mrożek, np. Na pełnym morzu
C.K Norwid, np. Moja piosenka II, Pielgrzym
H. Sienkiewicz, Latarnik
J. Słowacki, np. Testament mój, Smutno mi, Boże
E. Stachura, np. Życie to nie teatr. Co warto
W. Szymborska, np. Nic dwa razy, Muzeum
Wybrane przykłady korespondencji literackiej, np. listy H. Sienkiewicza,
J. Słowackiego, J. N. Iwaszkiewicza
H. Kleinbaum, Stowarzyszenie umarłych poetów
A. de Saint Exupery, Mały Książę
S. Żeromski, Syzyfowe prace; Dzienniki (frag.)
Wybrana powieść młodzieżowa (np. M. Musierowicz, E. Nowackiej, K. Siesickiej, H. Snopkiewicz, E. Niziurskiego, A. Bahdaja)

Klasa III Lektury obowiązkowe

Lektury obowiązkowe
Biblia (Księga Rodzaju- stworzenie świata, Przypowieść o talentach)
K. K. Baczyński, wybrane wiersze (np.: Przypowieść, Modlitwa do Bogarodzicy)
J. Gaarder, Świat Zofii (frag. Dotyczące filozofii św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu)
J. Kochanowski, wybrane psalmy, Pieśń świętojańska o Sobótce
Mity greckie (powstanie świata)
M. Białoszewski, wybrane wiersze (np.: Przesuwa się, przegwieżdża)
S. Grochowiak, wybór wierszy (np.: Rozmowa o poezji, Pocałunek – krajobraz, Brueghel II)
S. Lem, Tyberiada
A. Mickiewicz, Pan Tadeusz (frag.) i wybrane liryki (np.: Nad wodą wielką i czystą), wybrany sonet
Cz. Miłosz, Dolina Issy (frag.), wybrane wiersze (np. Wiara, Nadzieja, Miłość)
J. R. R. Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem
Literatura regionalna – dowolny tekst
Współczesna powieść zaproponowana przez uczniów lub nauczyciela
Wybór poezji barokowej (np.: Z. Morsztyn,
J. A. Morsztyn, J. Potocki)
D. Alighieri, Boska Komedia (frag.)
A. Czechow (wybrana nowela)
Dzieje Tristiana i Izoldy
Z. Herbert, wybrane wiersze (np.: Sprawozdanie z raju. Pan Cogito a ruch myśli, Dusza Pana Cogito)
G. Herling – Grudziński, wybrane opowiadania
Horacy, Ody (wybór)
S. Mrożek, wybrane opowiadanie (np. Ten, który spada, Rewolucja)
B. Pus, Faraon
M. Rej, Żywot człowieka poczciwego (frag.)
J. Słowacki, Balladyna (frag.)
Sofokles, Antygona
Szekspir, Romeo i Julia
W. Szymborska, wybrane wiersze (np. Radość pisania, Okno)
S. Wyspiański, Wesele (frag.)
K. I. Gałczyński, wybrane wiersze (np. Zaczarowana dorożka)
B. Leśmian, wybrane wiersze (np. Dziewczyna, W malinowym chruśniaku)
C. K. Norwid, wybrane wiersze (np. Fortepian Szopena, Daj mi tę wstążkę błękitną)
Wybrana powieść młodzieżowa (np. M. Musierowicz, E. Nowacka, K. Siesicka, H. Snopkiewicz, E. Niziurski, A. Bahdaj)