22 uczniów I LO otrzymało Stypendia Starosty Zambrowskiego

28 września 2023 r. 22 uczniów naszej szkoły otrzymało Stypendia Starosty Zambrowskiego przyznawane w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Powiatu Zambrowskiego za wysokie osiągnięcia w nauce i pracę na rzecz szkoły w roku szkolnym 2022/2023. Aby uzyskać to stypendium należało mieć średnią ocen co najmniej 5,0 na świadectwie promocyjnym lub świadectwie ukończenia szkoły.

Uroczystość odbyła się w siedzibie starostwa, a wysokich osiągnięć w nauce stypendystom gratulował Zbigniew Teofil Jach – Starosta Zambrowski.

Uczniowie, którzy otrzymali Stypendia Starosty Zambrowskiego:

 1. Patrycja Stańczuk kl. 4h
 2. Małgorzata Jabłonowska kl. 4h
 3. Magdalena Modzelewska kl. 4g
 4. Maria Gałązka kl. 4g
 5. Julia Zakrzewska kl. 4f
 6. Jan Krajewski kl. 4f
 7. Emilia Stańczyk kl. 3c
 8. Paulina Nagalska kl. 3c
 9. Klaudia Borzymowska kl. 3c
 10. Natalia Choińska kl. 3b
 11. Wiktoria Bańkowska kl. 3a
 12. Karolina Sasin kl. 2d
 13. Justyna Jałbrzykowska kl. 2c
 14. Alicja Groszfeld kl. 2c
 15. Maja Dworakowska kl. 2c
 16. Adam Żabiński kl. 2b
 17. Julia Kozikowska kl. 2a
 18. Kinga Loba kl. 1d
 19. Julia Godlewska kl. 1d
 20. Kinga Lubak kl. 1c
 21. Julia Przeździecka kl. 1b
 22. Maria Manuela Romanowska kl. 1a

Wszystkim stypendystom gratulujemy. Liczymy, że w kolejnym roku szkolnym liczba stypendystów będzie jeszcze większa.