HARMONOGRAM
dyżurów nauczycielskich w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Zambrowie w roku szkolnym 2017/2018

Dyżury odbywają się w poniższych terminach w godzinach 1530 – 1700:

8 listopada 2017r.

22 listopada 2017r., godz. 1630 – w formie „WYWIADÓWKI”

6 grudnia 2017r.

3 stycznia 2018r.

21 lutego 2018r.

16 marca 2018r., godz. 1630 – w formie „WYWIADÓWKI”

4 kwietnia 2018r.

23 maja 2018r.

6 czerwca 2018r.